Bộ sản phẩm phân bón Amazon mùa mưa

Vào mùa mưa, cà phê bắt đầu cho trái, đây là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất của cà phê, trong đó, việc bón phân cần lưu ý vì không phải bón nhiều là tốt mà phải bón đúng liều lượng, đúng thời điểm. Sau đây,phân bónHà Lan gợi ý cách bón phân đúng liều lượng tương ứng với các sản phẩm phù hợp cho cây cà phê:

THỜI KỲ THỜI GIAN BÓN LOẠI PHÂN LƯỢNG BÓN PHƯƠNG PHÁP BÓN
Bón thúc

Đầu mùa mưa

(tháng 5 – tháng 6)

NPK 16-16-8, 20-20-15, Seven hạn chế rụng trái non, Amazon đầu vụ hoặc Humax rong biển đầu vụ 35 – 50 kg/1000m2/lần Rạch rãnh sâu  5 – 10 cm quanh hình chiếu tán lá, rãi đều phân vào rãnh và dùng đất lấp kính phân

Giữa mùa mưa

(tháng  7 – tháng  8)

NPK 16-16-8, 20-20-15, Seven hạn chế rụng trái non, Amazon cuối vụ hoặc Humax rong biển cuối vụ 35 – 50 kg/1000m2/lần

Cuối mùa mưa

(tháng 9 – tháng 10)

NPK 16-16-8, 20-20-15, Seven hạn chế rụng trái non, Amazon cuối vụ hoặc Humax rong biển cuối vụ 35 – 50 kg/1000m2/lầ

Cùng với bộ sản phẩmphân bónchuyên biệt của hà lan NPK Amazon chuyên dùng cho cà phê, nhà nông sẽ thấy được sự khác biệt rõ nét nhất. Phân bón NPKAmazon đầu vụ với các thành phần đạm (N) 20%, lân (P) 12.16% và kali (K) 8.18% được bổ sung trung vi lượng lưu huỳnh (S) 2.16%, bo (B), đồng (Cu), kẽm (Zn) và các hợp chất đặc chủng chuyên dùng vừa đủ giúp cây cà phê đầu vụ tập trung ra hoa, tăng khả năng đậu trái tối đa. Phân bón NPKAmazon cuối vụ với các thành phần đạm (N) 17.27%, lân (P) 8.16% và kali (K) 16.18% được bổ sung trung vi lượng lưu huỳnh (S) 2.16%, silic oxit (SiO2) 1.26%, bo (B), đồng (Cu), kẽm (Zn) và các hợp chất đặc chủng chuyên dùng vừa đủ giúp cây cà phê trong giai đoạn tăng kích cỡ trái cà phê, chín đồng đều, bóng trái.

Tùy vào loại đất trồng, sản phẩm phân bón NPKAmazon mùa mưa, ngoài khác biệt về thành phần như đạm (N) 17.68%, lân (P) 8.86% và kali (K) 15.68%, thành phàn trung lượng lưu huỳnh (S) lên đến 3.68%.

Phân bón Hà Lan luôn mong muốn mang đến những vụ mùa bội thu cho khắp nhà nông Việt.