Gian đoạn nào quan trọng với cây trồng?

Quý bà con thân mến! Trong suốt chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cây trồng, nhà nông thường phân vân về mức độ quan trọng của các giai đoạn: CÂY CON – PHÁT TRIỂN CÀNH LÁ – RA HOA – NUÔI TRÁI.

Mỗi một giai đoạn của cây trồng đều đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng đến năng suất cây trồng sau này. Tuy nhiên, nhà nông cần lưu ý về nhu cầu dinh dưỡng đối với mỗi giai đoạn cũng khác nhau nhằm đảm bảo cây trồng hấp thu đầy đủ, khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh.

+ Với giai đoạn cây con: hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn, chủ yếu cần đạm và lân để cây phát triển, lớn lên, hệ rễ tốt, khỏe mạnh. Bà con có thể bón sản phẩm NPK 16-16-8+TE hoặc NPK 20-16-8+TE.

+ Với giai đoạn phát triển cành lá: cần tăng cường thêm hàm lượng đạm và lân cao hơn giai đoạn cây con. Bà con có thể bón sản phẩm NPK 20-20-15+TE.

+ Với giai đoạn ra hoa: cần tăng cường hàm lượng lân để tăng tỷ lệ ra bông, tăng đậu trái. Bà con có thể bón NPK 10-30-10+TE.

+ Với giai đoạn nuôi trái: cần tăng cường hàm lượng đạm và Kali nhiều. Bà con có thể bón NPK 16-9-21 hoặc 15-5-27.

Chúc bà con thành công.