Hiện nay, Phân bón Hà Lan có hơn 2.500 đại lý trên toàn quốc góp phần tiện lợi cho nhà nông. Nhờ có những chính sách ổn định, hiệu quả lâu dài, đôi bên cùng phát triển nên hệ thống mạng lưới rộng khắp.

Mô hình chiến lược phân phối của Phân Bón Hà Lan là phân phối trực tiếp đến đại lý cấp 2, cấp 3 mà không xây dựng hệ thống cấp 1 như các công ty khác, cho phép chúng tôi cam kết bảo vệ khu vực bán hàng, giá bán, lợi nhuận và các chính sách khác.

Với những thành quả đạt được, và ước muốn không ngừng vươn xa, phát triển bền vững, hợp tác lâu dài, chia sẻ thành công, cùng nhau xây dựng một nên nông nghiệp Việt Nam bền vững, mang lại những giá trị hữu hiệu cho nhà nông, Phân bón Hà Lan mong muốn được hợp tác với tất cả nhà phân phối có năng lực trên toàn quốc để làm cầu nối tiện lợi vững chắc:

Công ty – Đại lý – Nhà nông

Chúng tôi cam kết về sản phẩm chất lượng cao, chính sách hấp dẫn cho nhà phân phối, tạo nhiều ưu đãi và phục vụ nhà nông tốt hơn.