Nhóm Phân Bón NPK Công Thức

Hiển thị tất cả 49 kết quả

Nhóm phân bón NPK Công Thức

Khác với dòng sản phẩm phân bón NPK chuyên dùng. Với mỗi nhóm phân công thức L, phân công thức V, phân công thức Jnhóm phân công thức cân bằng sẽ được dùng phù hợp để bón cho từng thời vụ của cây trồng, đảm bảo cây trồng hấp thụ phân bón tốt nhất, ra hoa quả nhiều, phẩm chất tốt, đạt hiệu quả cao và tăng năng suất.

Nhóm phân công thức L

Nhóm phân công thức V

Nhóm phân công thức J

Nhóm phân công thức cân bằng