Nhóm Phân Công Thức Cân Bằng

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Nhóm phân công thức cân bằng thuộc nhóm phân bón npk công thức có hàm lượng dinh dưỡng đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O) bằng nhau giúp đem lại hiệu quả cho cây trồng. Tùy vào thời tiết sẽ có thay đổi để chọn phân bón phù hợp giúp cây trồng sinh trưởng tốt.