Nhóm Phân Công Thức V

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Nhóm phân công thức V thuộc nhóm npk công thức phù hợp sử dụng vào giữa mùa bởi có lượng đạm (N) và Kali (K2O) cao, lân (P2O5) khá thấp. Với đặc tính và công dụng vượt trội của phân bón giúp cây trồng phát triển tốt nhất