NPK Chuyên Dùng Cho Cây Ăn Trái

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Danh sách các loại phân bón NPK chuyên dùng cho cây ăn trái được cung cấp bởi Phân bón Hà Lan, phù hợp với từng giai đoạn của cây và các mùa vụ khác nhau của cây ăn trái. Có đầy đủ các sản phẩm với hàm lượng dinh dưỡng khác nhau giúp cho cây ra trái năng suất cao, bổ sung dinh dưỡng sau thu hoạch tạo điều kiện cho cây phát triển trong các mùa vụ tiếp theo.