NPK Chuyên Dùng Cho Cây Cao Su

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Danh sách các loại phân bón NPK chuyên dùng cho cây cao su được cung cấp bởi Phân bón Hà Lan, phù hợp với từng giai đoạn của cây và các mùa vụ khác nhau của cây cao su. Có đầy đủ các sản phẩm với hàm lượng dinh dưỡng khác nhau giúp cho cây ra mủ đều và năng suất cao.