NPK Chuyên Dùng Cho Lúa

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Danh sách các loại phân bón NPK chuyên dùng cho cây lúa được cung cấp bởi Phân bón Hà Lan, được nghiên cứu và phát triển thông qua các giai đoạn và quá trình phát triển của Lúa, chúng tôi cung cấp các sản phẩm phù hợp nhất cho Lúa qua các thời kỳ với công nghệ hóa lỏng Urea mới nhất hiện nay.