SẦU RIÊNG KHÔNG BỊ SƯỢNG MÚI?

Sầu riêng là loại cây có múi có giá trị cao, nhưng rất khó và mẫn cảm với thời tiết, nguồn nước, mầm bệnh,….Vì vậy đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao, nhất là trong giai đoạn tạo mầm hoa và đậu quả. Sau đây, phân bón Hà Lan khuyến cáo bà con bón phân phù hợp cho sầu riêng theo 6 giai đoạn như sau:

Bón lót cho sầu riêng:

Đợt 1: Ngay sau khi thu hoạch 1 ngày, bà con bón sản phẩm Nutrifert 4-3-3 OM (hoặc Oganic 1). Lượng bón từ 2-3kg/cây. Phân hữu cơ giúp đất tơi xốp, giữ ẩm tốt, giúp vi sinh vật có lợi cho cây phát triển.

Bón thúc cho sầu riêng:

Đợt 2: Bón dưỡng cây, cách đợt 1 khoảng 30-45 ngày bằng sản phẩm NPK Hà Lan 20-16-8+TE (hoặc NPK Hà Lan 30-10-10+TE hoặc Humax đầu vụ). Lượng bón cho cây từ 1,5-3kg/cây nhằm tạo tán cây rộng, tạo tiền điền cho việc tạo mầm hoa sầu riêng giai đoạn sau này.

sầu riêng

Đợt 3: Giai đoạn tạo mầm hoa sầu riêng kéo dài khoảng 30-40 ngày. Bà con cần bón trước khi cây ra hoa khoảng 40-45 ngày. Bón sản phẩm Solufert, lượng bón từ 0,3-0,7 kg/cây/lần. Bà con cần lưu ý về thời gian siết nước, khi cây ra mắt cua mới tháo bạt và tiến hành bón phân.

Đợt 4: Giai đoạn ra hoa kéo dài khoảng 25-30 ngày. Trước khi cây ra hoa 5-10 ngày, bà con cần tiếp tục bón Solufert. Hoặc NPK Hà Lan 18-18-18+TE, lượng bón từ 0,3-0,7 kg/cây/lần. Bà con cần chọn lọc lại những hoa tốt để lại cho đậu trái sau này.

Đợt 5: Giai đoạn trái non sầu riêng kéo dài khoảng 10-15 ngày. Khi quả lớn bằng trái chôm chôm thì bà con bón sản phẩm Humax Rong Biển cuối vụ, hoặc NPK Hà Lan 13-13-13+TE sử dụng 100% Kali Sunphat. Lượng bón từ 1,5-3 kg/cây.

Đợt 6: Giai đoạn nuôi trái đến khi thu hoạch kéo dài khoảng 80-90 ngày. Trước khi thu hoạch 30-40 ngày, bà con cần bón sản phẩm NPK Hà Lan 12-12-18+TE (hoặc NPK Hà Lan 13-13-13+TE), sử dụng 100% kali sunphat để trái thơm ngon, không bị sượng múi, lượng bón 1-2 kg/cây/lần.
Chúc bà con vụ mùa bội thu.
……………………………………….
Tìm hiểu thêm sản phẩm chuyên dùng sầu riêng, hãy click ngay tại:
——————————–
#Zalo#Hotline 0915 58 52 59