Trước khi thu hoạch nên bón phân gì?

Thưa Quý bà con! thông thường trước khi thu hoạch đối với các loại cây ăn trái và cây rau lấy củ, quả cần một lượng Kali tương đối cao hơn so với các giai đoạn khác nhằm bổ sung kịp thời, giúp củ, quả to hơn, chắc trái, thơm ngon hơn.

Đặc biệt đối với các loại cây có múi như cam, quýt, bưởi, sầu riêng nên chọn phân bón có hàm lượng Kali Sunphat (K2SO4) cao để tăng chất lượng quả, tránh sượng múi, múi thơm ngon, tăng chất lượng nông sản.

Phân bón Hà Lan gợi ý nhà nông các sản phẩm hữu hiệu: NPK 12-12-18+TE, NPK 16-9-21+TE, đặc biệt NPK 12-12-18+TE sử dụng 100% K2SO4, tan nhanh, dễ hấp thụ dinh dưỡng, bón vào giai đoạn nuôi quả và trước thu hoạch 20-30 ngày, là sự lựa chọn tối ưu cho nhà nông nhé.